"Ik heb het gevoel dat er écht naar me geluisterd wordt!"

1. Start van het traject: kennismaking

Zowel klant als werkgever worden gedurende het gehele traject goed begeleid door een jobcoach. Onze klant maakt eerst kennis met de jobcoach waarbij er een plan wordt opgesteld en een intakeprofiel wordt geschreven. Samen brengen we de persoonlijke situatie van de klant in kaart. We vergelijken de wensen en mogelijkheden van de klant met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

2. Versterken werknemersvaardigheden

Met ondersteuning van een jobcoach neemt de klant eventueel deel aan een werkervaringsplaats om werknemersvaardigheden (verder) te ontwikkelen en arbeidsritme op te doen. Samen met de klant bekijken wij zijn of haar sterke en zwakke punten. Aan de hand daarvan onderzoeken wij de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Door het versterken van de werknemersvaardigheden wordt de kans op een succesvolle match geoptimaliseerd.

3. Op zoek naar passend werk

De jobcoach leert onze klant een CV en sollicitatiebrief te schijven. Wanneer er een sollicitatiegesprek plaatsvindt, heeft de jobcoach een activerende en motiverende rol. De jobcoach zorgt er samen met de klant voor dat de werkgever goed wordt voorbereid op de beperking en mogelijkheden van de klant. Verder geeft de jobcoach de werkgever inzicht in diverse (financiële) regelingen.

4. Coaching en begeleiding na de plaatsing

Ook na de plaatsing blijft Middin voor Werk betrokken bij de samenwerking tussen klant en werkgever (tot maximaal 3 jaar). Onze jobcoaches bieden de ondersteuning en advies op en naast de werkvloer. Zowel aan de klant als aan de werkgever. Zo doen wij er alles aan om de samenwerking tussen klant en werkgever tot een langdurig succes te maken.